Blogul proletarului de tranzitie

November 8, 2016

George Lesnea – Poemul al treilea

Filed under: De la lume adunate — proletaru @ 11:35 pm

Ascult cum nu știu cine îmi dă mereu de veste,
Că-i pe aproape ceasul de stingere’n trecut,
Când fără de toiagul și coiful din poveste,
Eu de pe lumea asta m’oi face năvăzut.

Așa cum cade frunza sau picurul de ploaie,
Cum se destramă fulgul sau contenește-un vânt,
Cum iarba sub povara unui gândac se’ndoaie,
Așa și eu voi trece de aici de pe pământ.

Și n’am putut pricepe nici cerul și nici lutul,
N’am ințeles ce spune un greier sau un spic,
Necontenit din suflet mi-am prăpădit avutul,
Din multele strădanii nu s’a ales nimic.

Spun bun-rămas acestor odihnitoare stele
Și arborilor mândri și blândului mohor,
Spun bun-rămas și mie, și amintirii mele,
Spun bun-rămas țărânii sub care-am să scobor.

Duc dincolo de mine minunile clipitei,
Duc viermilor luceferi ce sparg singurătăți,
Le duc și frumusețea și zâmbetul iubitei
Și gandul plin de lacrimi și de eternități.

Duc dincolo de mine tăceri de lună nouă
Și tinere miresme de câmpuri în plamâni;
Vă mulțumesc, picioare; și vouă, ochi, și vouă,
Că v’am muncit atâta, iertați-mă, voi, mâni.

Vă mulțumesc, amurguri ce răsunați pe ape,
Cu gureșele păsări și zumzete de stup.
Mă ierte și groparul ce s’o căzni să-mi sape,
Cu bine vouă, oameni… adio ție, trup.

Mi-s zilele uitate ca ploile prin lacuri,
În zare tinerețea-i părăginit cireș.
Pamant, îți cer iertare c’am poposit din veacuri,
Îmi cer iertare mie că viața-mi a dat greș.

…Mai zăbovind pierd anii, sorb soare bun și proaspăt,
Ucid în colțul gurii câte-un suspin amar,
Căci din nimic, pe lume, am fost chemat ca oaspăt
Și fără coiful magic, din lume-am să dispar …

(Revista Fundatiilor Regale, August, 1938)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: