Blogul proletarului de tranzitie

August 29, 2016

La moartea bunicii

Filed under: Idei personale — proletaru @ 3:49 am

Când eram mic, bunica ma lua de mână
Și aplecam ușor cumpăna către fântână
Scoțând cu încetul din hăul negru, împreună,
Apa grea precum plumbul, apa cea bună.
Din găleata ruginită, murdară
Apa curgea în carafe și-n mâini, sprințară,
Dinspre ochi înspre buze, limpede și sonoră
Sărutând mai apoi pământul cu nesaț, ca o soră.

Câtă vreme, copil, am fost robul vedrelor pline
N-am cătat, buna mea, aproape deloc către tine.
Știam că și dumneata ești ca apa, eternă,
Că ne veghezi pe toți cu sufletul făcut pernă,
Că ne dai să mâncăm pâinea zilei trecute și-a celei viitoare,
Că te pricepi să cați către soare
Și să-l aduci, în răstimpuri, pe ogor și în vie,
Credeam că ești ca apa din carafă, apa cea vie.

Abia după ce fântâna trecutului a secat, abia după
Ce orizontul a început, obosit, să se rupă
În fâșii de cenușă nefirești
Am văzut că tot mai puțină ești.
Mai aplecată și mai tăcută, și parcă mai bătrână
Dădeai fără vlagă din mână
Atunci când îți vorbeam despre ce va fi mâine,
Despre ce vreau să facem împreună.
Poate altă cumpănă, altă fântână, departe,
O viață fără de secetă, fără de moarte.

Unde ești azi, să mă iei, bunico, de mână?
Să durăm împreună o fântână
Din mâinile mele tremurate, din dragostea dumitale eternă,
Din sufletul ce ni l-ai pus sub capete ca o pernă,
Din mângâierea palmelor aspre pe obrazul meu de copil,
Din umerii calzi pe care luna venea să plângă tiptil
Obosită de caznele nopților grele.
Da-mi mâna ta, care n-a cunoscut inele,
Și fruntea împovărată de riduri
Să te conduc până la hotarul marilor ziduri
Să te încredințez timpului și-amintirii.

Nu e mormântul osânda iubirii.

Dimpotrivă.
Tu te vei așeza cuminte într-o galerie sonoră
Iar pământul te va săruta cu nesaț, ca pe-o soră
Și nu peste mult, din străfunduri de lut
Vei veghea cu duioșie peste-un nou început.

O fântână cu apă limpede și grea, apă bună
Pe care-o bunică și-un copil au s-o smulgă pământului împreună.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: